dr Jagna Sobierajewicz

Psycholog

" Z mózgu bowiem i z mózgu jedynie początek swój biorą wszystkie rozkosze nasze i radości, śmiech oraz żarty, a takoż smutki nasze i bóle, żale i łzy”

                                                                                    Hipokrates, ok. 400 p.n.e

Oferta

Pracuję szczególnie z:

- dziećmi i dorosłymi potrzebującymi wsparcia, konsultacji psychologicznej

- osobami z trudnościami neuropsychologicznymi, np. ADHD, dysleksja, autyzm, zaburzenia tikowe, zaburzenia neurologiczne (afazja, agnozja, apraksja), stwardnienie rozsiane, osoby po udarach, demencje, osoby z chorobą Alzheimera)

- osobami, które chcą poznać i zrozumieć siebie, lepiej rozpoznawać i kontrolować swoje emocje

- osobami, które mają trudności z komunikacją, w relacjach z innymi

- osobami, które pragną wprowadzić pozytywne zmiany w obszarze życia osobistego i zawodowego

- osobami, które doświadczają problemów w rodzinie

- dziećmi, które mają trudności emocjonalne oraz poznawcze na skutek rozwodu rodziców 

 

Obszary pracy:

- pomoc psychologiczna

- neuropsychologia / neuroterapia dzieci i osób dorosłych

- psychogerontologia

- opieka nad osobami starszymi uzupełniona o ćwiczenia poznawcze

Istnieje możliwość wizyt domowych

 

O mnie

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam podstawowy kurs psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej; kurs neuroterapii – neuropsychologii „Narzędzia diagnostyczne w praktyce klinicznej czyli psychologia w medycynie”; Psycholog Do Domu Grupa PDD S.A.; „Warsztaty dla opiekunów osób starszych - praca z seniorami w oparciu o atrakcyjne formy aktywizacji intelektualnej, społecznej i artystycznej”; „Szkolenie z diagnozy neuropsychologicznej zespołów otępiennych”, „Szkolenie z diagnostyki neuropsychologicznej w patologii OUN" i "Elementy Analizy Transakcyjnej i porozumienie bez przemocy".


Cały czas kształcę się w obszarze neuropsychologii, neuroterapii i pomocy osobom z zaburzeniami neurologicznymi, jak i pomocą psychologiczną ich opiekunom.

 

Publikacje

Sobierajewicz, J., Przekoracka-Krawczyk, Jaśkowski, W., Verwey, W. B., & van der Lubbe, R. (2017). The influence of motor imagery on the learning of a sequential motor skill. Experimental Brain Research; 235, 305-320. doi:10.1007/s00221-016-4794-2.

Sobierajewicz, J., Szarkiewicz, S., Przekoracka-Krawczyk, A., Jaśkowski, W. i van der Lubbe, R. (2016). To what extent can motor imagery replace motor execution while learning a fine motor skill?. The advances of cognitive psychology, 12, 179-192. doi:10.5709/acp-0197-1.

Sobierajewicz, J., Przekoracka-Krawczyk, Jaśkowski, W., Verwey, W. B., & van der Lubbe, R. (2015). How motor specific is the effect of motor imagery? Experimental Brain Research. 235, 3757-3769.

 

Sobierajewicz, J., Czaińska, M., Relacja pacjent - optometrysta okiem psychologa i optometrysty; Czasopismo: Optyka, Tom: 5/2015 Zeszyt: 36.

 

Sobierajewicz, J., Czaińska, M., Dubas, K.; Terapia wzrokowa pacjentów po udarach oraz urazach mózgu; Czasopismo: Optyka, Tom: 6/2015 Zeszyt: 37.

 

Sobierajewicz, J., Czaińska, M.; Pacjent geriatryczny u optometrysty – specyfika zaburzeń wzrokowych oraz standardy postępowania; Czasopismo: Optyka, Tom: 1/2016 Zeszyt: 38.

 

Sobierajewicz, J., Czaińska, M.; Sportowiec u optometrysty; Czasopismo: Optyka, Tom: 2/2016 Zeszyt: 39.

 

Sobierajewicz, J., Czaińska, M., Użycie eye-trackingu w neuromarketingu, Czasopismo: Optyka, Tom: 1/2017 Zeszyt: 44.

 

Sobierajewicz, J., Wyobrażając sobie.. czym różni się wyobrażanie wzrokowe od wyobrażania ruchowego, Optyka, Tom: 2/2017 Zeszyt: 45.

 

Czaińska, M., Sobierajewicz, J.; Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w układzie wzrokowym, OphthaTherapy. Terapie w okulistyce, 2/2017.

 

Sobierajewicz, J., Zastosowanie wyobrażania ruchowego w rehabilitacji osób po udarze, Gerontologia Polska, 25; 197-201.

 

Neuropsychologia

Jest to nauka z pogranicza medycyny i psychologii. Przedmiotem badań neuropsychologicznych jest relacja między mózgiem a zachowaniem.  Początki neuropsychologii można znaleźć w XIX wieku, kiedy to wraz z rozwojem neurologii zaczęły pojawiać się opisy różnych przypadków klinicznych, w jakich uszkodzenie mózgu prowadziło do zmian w zachowaniu. Jednak dopiero w ostatnich latach dzięki metodom neuroobrazowania, takich jak rezonans magnetyczny (MRI), funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) czy tomograf komputerowy, rozwój neuropsychologii i neuronauki i możliwości, które dają te metody pozwala na coraz dokładniejsze rozumienie procesów, które zachodzą w mózgu, a niewątpliwie przekładają się na zachowanie. Neuropsycholog zajmuje się nie tylko diagnozą zaburzeń poznawczych, ale prowadzi rehabilitację i terapię psychologiczną zarówno dla osób po uszkodzeniach mózgu, jak i ich rodzin i opiekunów.

W swojej pracy skupiam się głównie na neuropsychologii, neuroterapii i psychogerontologii (zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi adaptacji psychiki ludzi starzejących się do okresu starości).

 

Kontakt

Specjalistyczne Gabinety Terapeutyczne

ul. Zeylanda 1, Poznań

jagnasobierajewicz@gmail.com

gabinetypoznan@gmail.com


Tel: 792 007 988

 
 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest działalność gospodarcza "Jagna Sobierajewicz". Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zeylanda 1/1 60-808 Poznań lub email: jagnasobierajewicz@gmail.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań wynikających z działalności "Jagna Sobierajewicz".

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności "Jagna Sobierajewicz".

4.Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: jagnasobierajewicz@gmail.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Zeylanda 1/1 60-808 Poznań

Informujemy również, że:

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now