dr Jagna Sobierajewicz

Psycholog

" Z mózgu bowiem i z mózgu jedynie początek swój biorą wszystkie rozkosze nasze i radości, śmiech oraz żarty, a takoż smutki nasze i bóle, żale i łzy”

                                                                                    Hipokrates, ok. 400 p.n.e

Oferta

Pracuję szczególnie z:

- dziećmi i dorosłymi potrzebującymi wsparcia, konsultacji psychologicznej

- osobami z trudnościami neuropsychologicznymi, np. ADHD, dysleksja, autyzm, zaburzenia tikowe, zaburzenia neurologiczne (afazja, agnozja, apraksja), stwardnienie rozsiane, osoby po udarach, demencje, osoby z chorobą Alzheimera)

- osobami, które chcą poznać i zrozumieć siebie, lepiej rozpoznawać i kontrolować swoje emocje

- osobami, które mają trudności z komunikacją, w relacjach z innymi

- osobami, które pragną wprowadzić pozytywne zmiany w obszarze życia osobistego i zawodowego

- osobami, które doświadczają problemów w rodzinie

- dziećmi, które mają trudności emocjonalne oraz poznawcze na skutek rozwodu rodziców 

 

Obszary pracy:

- pomoc psychologiczna

- neuropsychologia / neuroterapia dzieci i osób dorosłych

- psychogerontologia

- opieka nad osobami starszymi uzupełniona o ćwiczenia poznawcze

Istnieje możliwość wizyt domowych

 

O mnie

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam podstawowy kurs psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej; kurs neuroterapii – neuropsychologii „Narzędzia diagnostyczne w praktyce klinicznej czyli psychologia w medycynie”; Psycholog Do Domu Grupa PDD S.A.; „Warsztaty dla opiekunów osób starszych - praca z seniorami w oparciu o atrakcyjne formy aktywizacji intelektualnej, społecznej i artystycznej”; „Szkolenie z diagnozy neuropsychologicznej zespołów otępiennych”, „Szkolenie z diagnostyki neuropsychologicznej w patologii OUN" i "Elementy Analizy Transakcyjnej i porozumienie bez przemocy".


Cały czas kształcę się w obszarze neuropsychologii, neuroterapii i pomocy osobom z zaburzeniami neurologicznymi, jak i pomocą psychologiczną ich opiekunom.

 

Publikacje

Sobierajewicz, J., Przekoracka-Krawczyk, Jaśkowski, W., Verwey, W. B., & van der Lubbe, R. (2017). The influence of motor imagery on the learning of a sequential motor skill. Experimental Brain Research; 235, 305-320. doi:10.1007/s00221-016-4794-2.

Sobierajewicz, J., Szarkiewicz, S., Przekoracka-Krawczyk, A., Jaśkowski, W. i van der Lubbe, R. (2016). To what extent can motor imagery replace motor execution while learning a fine motor skill?. The advances of cognitive psychology, 12, 179-192. doi:10.5709/acp-0197-1.

Sobierajewicz, J., Przekoracka-Krawczyk, Jaśkowski, W., Verwey, W. B., & van der Lubbe, R. (2015). How motor specific is the effect of motor imagery? Experimental Brain Research. 235, 3757-3769.

 

Sobierajewicz, J., Czaińska, M., Relacja pacjent - optometrysta okiem psychologa i optometrysty; Czasopismo: Optyka, Tom: 5/2015 Zeszyt: 36.

 

Sobierajewicz, J., Czaińska, M., Dubas, K.; Terapia wzrokowa pacjentów po udarach oraz urazach mózgu; Czasopismo: Optyka, Tom: 6/2015 Zeszyt: 37.

 

Sobierajewicz, J., Czaińska, M.; Pacjent geriatryczny u optometrysty – specyfika zaburzeń wzrokowych oraz standardy postępowania; Czasopismo: Optyka, Tom: 1/2016 Zeszyt: 38.

 

Sobierajewicz, J., Czaińska, M.; Sportowiec u optometrysty; Czasopismo: Optyka, Tom: 2/2016 Zeszyt: 39.

 

Sobierajewicz, J., Czaińska, M., Użycie eye-trackingu w neuromarketingu, Czasopismo: Optyka, Tom: 1/2017 Zeszyt: 44.

 

Sobierajewicz, J., Wyobrażając sobie.. czym różni się wyobrażanie wzrokowe od wyobrażania ruchowego, Optyka, Tom: 2/2017 Zeszyt: 45.

 

Czaińska, M., Sobierajewicz, J.; Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w układzie wzrokowym, OphthaTherapy. Terapie w okulistyce, 2/2017.

 

Sobierajewicz, J., Zastosowanie wyobrażania ruchowego w rehabilitacji osób po udarze, Gerontologia Polska, 25; 197-201.

 

Neuropsychologia

Jest to nauka z pogranicza medycyny i psychologii. Przedmiotem badań neuropsychologicznych jest relacja między mózgiem a zachowaniem.  Początki neuropsychologii można znaleźć w XIX wieku, kiedy to wraz z rozwojem neurologii zaczęły pojawiać się opisy różnych przypadków klinicznych, w jakich uszkodzenie mózgu prowadziło do zmian w zachowaniu. Jednak dopiero w ostatnich latach dzięki metodom neuroobrazowania, takich jak rezonans magnetyczny (MRI), funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) czy tomograf komputerowy, rozwój neuropsychologii i neuronauki i możliwości, które dają te metody pozwala na coraz dokładniejsze rozumienie procesów, które zachodzą w mózgu, a niewątpliwie przekładają się na zachowanie. Neuropsycholog zajmuje się nie tylko diagnozą zaburzeń poznawczych, ale prowadzi rehabilitację i terapię psychologiczną zarówno dla osób po uszkodzeniach mózgu, jak i ich rodzin i opiekunów.

W swojej pracy skupiam się głównie na neuropsychologii, neuroterapii i psychogerontologii (zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi adaptacji psychiki ludzi starzejących się do okresu starości).

 

Kontakt

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Specjalistyczne Gabinety Terapeutyczne

ul. Zeylanda 1, Poznań

jagnasobierajewicz@gmail.com

gabinetypoznan@gmail.com


Tel: 792 007 988

 
 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest działalność gospodarcza "Jagna Sobierajewicz". Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zeylanda 1/1 60-808 Poznań lub email: jagnasobierajewicz@gmail.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań wynikających z działalności "Jagna Sobierajewicz".

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności "Jagna Sobierajewicz".

4.Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: jagnasobierajewicz@gmail.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Zeylanda 1/1 60-808 Poznań

Informujemy również, że:

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.